Contact

Contact

Rollerclub Spin it VZW

 

Verantwoordelijke Jeugd en volwassenen:

 

Joost Slootmaekers

GSM : 0479 66 81 11

Mail : joost-slootmaekers@hotmail.com

IBAN: BE44 9731 8173 0645

 

 

Sporthal Herkules

Urselinenstraat

3540 Herk-de-stad

T 013 55 25 95

Inschrijven

Algemene voorwaarden

Als je bij Spin it VZW inschrijft voor de lessenreeksen of activiteiten, ben je akkoord met de algemene voorwaarden. Op de website www.spin-it.be vind je steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden terug.

 

A.Benaming, structuur, duur

 

Art.1 De naam van de rollerclub is ‘Rollerclub Spin it VZW’.

Art.2 De rollerclub is een Vzw en opgericht door Joost Slootmaekers (voorzitter), Carine Mathijs en Stefan Slootmaekers.

Art.3 De rollerclub Vzw werd opgericht in 2017 en blijft actief voor een onbepaalde duur.

 

B.Leden, bijdrage:

 

Art.4 De eerste les is gratis voor iedereen die een keer wilt proberen.

Art.5 De leden betalen lidgeld voor een semester dat door de voorzitter berekend wordt. Het lidgeld dient betaald te worden ten laatste 1 maand na de eerste les. Latere instappers dienen hetzelfde bedrag te betalen. Betalen van het lidgeld geeft recht op het deelnemen van de lessen gedurende één semester.

Art.6 Het lid dat, na een herinneringsschrijven van de voorzitter, zijn lidgeld niet voldoet, wordt ontslagnemend beschouwd.

Art.7 Ontslag of uitsluiting tijdens het semester geeft geen recht op teruggave van het lidgeld of een deel ervan.


C.Verzekering & aansprakelijkheid

 

Art.8 Spin it Vzw en zijn lesgevers zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen van welke aard dan ook. Deelname aan de lessen gebeurd op eigen risico. Zelf het vrij skaten tussendoor. De oefeningen worden vrij aangeboden en mogen dus geweigerd worden ten alle tijden om de eigen veiligheid van zichzelf en anderen te vrijwaren.

Art.9 Leden zijn automatisch verzekerd via de Rollerbond. Dit is geen 24 uren verzekering. Dus enkel activiteiten vanuit de rollerclub zijn gedekt.

Art.10 Leden betreden de les met volledige bescherming; helm, pols- , knie- en elleboogbescherming.

Art.11 Indien deze beschermstukken niet worden gedragen, sporten ze op eigen risico en is er geen aansprakelijkheid naar lesgevers. Zie ook Art. 10

Art.12 Deelnemen aan rollertochten kan enkel indien een lid in bezit is van een helm en een fluovestje. Deze bewaar is best in je sporttas.


D.Risicoanalyse


Art.13 Tijdens onze lessen en activieiten nemen we preventiemaatregelen om de risico's bij onze sport te verminderen.:

Er zijn initiatieven genomen om het gezond sporten voor de sporter te bevorderen ter uitvoering van artikel 6. BVR Art.2. Om het gezond sporten te bevorderen voert elke sportorganisatie een beleid dat minstens: Een analyse bevat van de sport, alsook de maatregelen en initiatieven die zijn genomen ter voorkoming en bestrijding ervan.


Risicoanalyse kan u hier inkijken.


E.GDPR, Privacywetgeving


Art 14 Uw persoonsgegevens worden verwerkt en doorgegeven aan de Vlaamse Rollerbond – Skate Vlaanderen vzw, door Rollerclub Spin it VZW, Kerselaarstraat 12, Kermt, joost-slootmaekers@hotmail.com), voor ledenbeheer en de organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw aansluiting. Daarnaast ook om u op de hoogte te houden van onze activiteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden.


Indien u geen e-mails van ons wil ontvangen, volstaat het ons dit mee te delen op (joost-slootmaekers@hotmail.com). Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op onze website (www.spin-it.be).


Privacyverklaring kan u hier inkijken.


F.Verplichtingen rollerclub

 

Art.14 Organiseert jaarlijks minstens één vergadering met vrijwilligers of met enkele ouders in de vorm van een oudervergadering.

Art.15 Informeert de leden van alle activiteiten van de rollerclub.

Art.16 Is niet verplicht om wedstrijden te organiseren of mee te doen aan feestelijkheden.

Art.17 Draagt zorg voor het uitvoeren van publiciteit en de ledenwerving.

Art.18 Neemt alle initiatieven om de goede werking van de club te verzekeren.

 

G.Stopzetting van een lessenreeks

 

Art.19 Als er te weinig leden zijn ingeschreven voor een lessenreeks of activiteit, kan deze worden stopgezet. Als je al betaald hebt, krijg je het inschrijvingsgeld terug. Voor lessenreeksen is het minimum 12 en maximum 30.

 

H.Afgelasting van een les

 

Art.20 Als een les wordt afgelast (bijvoorbeeld door ziekte van de lesgever), proberen wij een extra les te organiseren. Dat lukt niet altijd. Je krijgt voor de gemiste les geen vergoeding.

 

I.Diefstal, verlies, schade

 

Art.21 Spin it Vzw is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies en beschadigingen van persoonlijke materialen.

 

J.Uitsluiting, schorsing, ontslag

 

Art.22 Ingeval van uitsluiting, schorsing of ontslag heeft een lid geen recht op de

teruggave van een deel of het geheel van het lidgeld betaald aan de club, noch de kwijtschelding daarvan als hij die bedragen nog verschuldigd is.

Art.23 Het terugvorderen van een deel van het lidgeld kan enkel indien het lid een langere tijd (meer als de helft van de georganiseerde lessen) niet kan deelnemen aan de activiteiten door een aantoonbare blessure/ziekte.

Art.24 Uitsluiting kan indien:

•Je betrapt wordt op diefstal, het gebruik van alcohol, drugs of doping

•Je iemand pest

•Je elke week de les verstoort

•Je racistische of discriminerende opmerkingen maakt

 

K.Foto’s en video’s tijdens de sportactiviteiten.

 

Art.25 Als je deelneemt aan een sportactiviteit van Spin it Vzw, ga je ermee akkoord dat foto’s en video’s die we maken tijdens de sportactiviteit, gebruikt worden voor promotie van onze rollerclub. Dit is ook zo als je deelneemt aan een evenement van Spin it waarvoor je niet moet inschrijven.


L.Afspraken voor de les


Art.26 Remblokken achteraan de inlineskates dienen afgeplakt te worden of afgeschroefd om strepen te vermeiden.

Art.27 Ouders verlaten na 15min de sporthal zodat de kinderen niet afgeleid kunnen worden.

Art.28 De inlineskates worden pas aangetrokken in de kleedkamer.


Organisator Rollerclub Spin it VZW 2020